Įmonės pristatymas

UAB “STELITAS”
Atestuota statybos įmonė, nuo 1993 metų sėkmingai dirbanti specialiųjų statybos darbų srityje!
 
Pagrindinės įmonės veiklos kryptys:
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;
 • Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos;
 • Šilumos tinklai;
 • Statinio šildymo inžinerinės sistemos;
 • Šilumos punktai ir katilinės;
 • Išvardintų inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų ir šilumos gamybos įrenginių
  montavimas, rekonstrukcija, remontas, eksplotavimas ir techninė priežiūra.
 
Mūsų įmonės atliekami darbai yra skirti įvairių grupių statiniams: 
 • Gyvenamiesiems;
 • Viešojo naudojimo;
 • Pramoniniams;
 • Energetikos;
 • Gydymo;
 • Poilsio;
 • Naujai statomiems ir jau eksploatuojamiems.
 
LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 0261, suteikia teisę atlikti specialiuosius statybos darbus ypatingos svarbos objektuose ir būti ypatingo statinio statybos rangovu.
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, gamybos, pramonės, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio); inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo.
Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas Nr. T-0686, suteikia teisę verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais: šilumos tinklų remonto, bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai; šilumos punktų, kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis, eksploatavimo darbai.
UAB “Stelitas” – nedidelė kvalifikuotų darbuotojų, turinčių kvalifikacijos atestatus ir didelę patirtį, įmonė. Įmonės tikslas – laiku, kokybiškai, naujausiomis technologijomis ir medžiagomis tenkinti užsakovų poreikius. Darbai atliekami savo arba užsakovo medžiagomis. Atliktiems darbams suteikiama garantija.
 
 
Dėkojame, kad susidomėjote mūsų įmone. Mes visada pasiruošę suteikti Jums naujausią informaciją apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas.