Kvalifikacija

ĮMONĖS VYKDOMUS DARBUS IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

  • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatas Nr.0261;
  • Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas Nr. T-0686;
  • Įmonės statybos taisyklės 01:2013: inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotakyno ir šilumos tiekimo vamzdynų) bei garo ir vandens šildymo katilų įrengimo darbai: statinio inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalintuvo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) montavimo darbai;
  • Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovo ir ypatingo statinio statybos darbų techninis priežiūros vadovo atestatas Nr. 1806;
  • Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas;
  • Energetikos darbuotojo pažymėjimas;
  • Darbų saugos pažymėjimas.