Paslaugos

Įmonės teikiamos paslaugos:
  • Šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, rekonstrukcija, remontas, eksploatavimas ir techninė priežiūra;
  • Šilumos punktų ir katilinių įrengimas, rekonstrukcija, remontas, eksploatavimas ir techninė priežiūra;
  • Šildymo ir karšto vandentiekio sistemų eksploatavimas ir techninė priežiūra; 
  • Šildymo sistemų praplovimas;
  • Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai;
  • Šilumos punktų ir šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui;
  • Vandentiekio inžinerinių sistemų įrengimas, rekonstrukcija ir remontas;
  • Nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, rekonstrukcija ir remontas;
  • Sanitarinių prietaisų montavimas, keitimas ir remontas.